Apparatus

METROPLEX PUMPER

Fire alarm at Pamantasan ng Lungsod ng Maynila